Врање

На локацији Зона 3 изграђено је укупно 484 станова за припаднике снага безбедности.

У оквиру I А фазе пројекта саграђена су четири стамбена објекта са укупно 186 стамбених јединица и то: 34 једнособних, 103 једноипособних и двособних, 39 двоипособних и трособних и 10 троипособних.

У оквиру I b фазе пројекта саграђено је пет стамбених објеката са укупно 298 стамбених јединица и то: 49 једнособних, 83 једноипособне, 80 двособних, 17 двоипособних, 48 трособних, и 21 троипособна стамбена јединица.

Цена квадрата

без ПДВ-а

400 €/m2

Служба продаје

„SPV PČINJA“ d.o.o.
Бранкова 1
17500 Врање, Србија
Телефон: 017/416-069
Електронска пошта: prodaja.vr@gds.rs

Начин исплате непокретности

 

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д.

Пријава

Пријављивање се врши искључиво путем сајта, од 31.10.2022. године у 12 часова до 04.11.2022. године у 12 часова.
Кликом на дугме бићете преусмерени на страну за пријаву за куповину стана.

Пријава