Београд

На локацији „Лакат кривина“ у Земуну изграђeно је укупно 1000 станова за припаднике снага безбедности, распоређених у два стамбена блока са укупно 8 објеката.

Структура станова је пројектована на следећи начин: 168 једнособних, 280 једноипособних, 217 двособних, 104 двоипособна, 127 трособних, 73 троипособна и 31 четворособни стан.

Објекти су распоређени у два формирана стамбена комплекса, блок 1 и блок 2, са новопројектованим улицама ради лакшег приступа.

Цена квадрата

без ПДВ-а

500 €/m2

Служба продаје

„SPV AVALA“ d.o.o.
Генерала Љубомира Милића бр. 5,
насеље Степа Степановић
11000 Београд, Србија
Телефон: 011/6902978
Електронска пошта: prodaja.bg@gds.rs

Начин исплате непокретности

 

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д.

Пријава

Пријављивање се врши искључиво путем сајта.
Кликом на дугме бићете преусмерени на страну за пријаву за куповину стана.

Пријава