Ниш

На локацијaма Стеван Синђелић и Ардија биће изграђено укупно 1378 станова за припаднике снага безбедности.

У оквиру I a фазе пројекта у продаји су прва два стамбена објекта на локацији Стеван Синђелић са укупно 190 стамбених јединица и то: 40 једнособних, 91 једноипособних и двособних, 47 двоипособних и трособних, и 12 троипособних.

Преузмите документацију:
Цена квадрата

без ПДВ-а

450 €/m2

Служба продаје

„SPV NIŠAVA“ d.o.o.
Вожда Карађорђа 7г
18000 Ниш, Србија
Телефон: 018/241-561
Електронска пошта: prodaja.ni@gds.rs

Начин исплате непокретности

 

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д.

Пријава

Пријављивање се врши искључиво путем сајта.
Кликом на дугме бићете преусмерени на страну за пријаву за куповину стана.

Пријава
Списак пријављених припадника снага безбедности који немају решено стамбено питање

*У документу се налази списак пријављених по хронолошком редоследу пријава,
према коме ће бити контактирани од стране службе продаје.