Сремска Митровица

На локацији Камењар у Сремској Митровици изграђено је укупно 190 станова за припаднике снага безбедности.

Распоређена су у три стамбена објекта са 190 стамбених јединица, и то: 40 једнособних, 91 једноипособних и двособних, 47 двоипособних и трособних, и 12 троипособних.

Цена квадрата

без ПДВ-а

430 €/m2

Служба продаје

„SPV SAVA“ d.o.o.
Светог Димитрија 13
22000 Сремска Митровица, Србија
Телефон: 022/621-006
Електронска пошта: prodaja.sm@gds.rs

Начин исплате непокретности

 

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д.

Пријава

Пријављивање се врши искључиво путем сајта, од 07.11.2022. године у 12 часова до 11.11.2022. године у 12 часова.
Кликом на дугме бићете преусмерени на страну за пријаву за куповину стана.

Пријава