Крагујевац

На локацији Денино брдо биће изграђено укупно 972 станова за припаднике снага безбедности, распоређених у пет стамбена блокова са укупно 9 стамбених објеката.

У оквиру Ia фазе пројекта у продаји су прва два стамбена објекта са укупно 216 стамбених јединица и то: 36 једнособних, 118 једноипособних и двособних, 50 двоипособних и трособних, и 12 троипособних.

У оквиру Iб фазе пројекта у продаји је 7 стамбених објеката са укупно 756 стамбених јединица и то: 126 једнособних, 233 једноипособних, 180 двособних, 91 двоипособна јединица, 84 трособних и 42 троипособне стамбене јединице.

Цена квадрата

без ПДВ-а

430 €/m2

Служба продаје

„SPV LEPENICA“ d.o.o.
Трг Слободе 3
34000 Крагујевац, Србија
Телефон: 034/370-179
Електронска пошта: prodaja.kg@gds.rs

Начин исплате непокретности

 

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д.

Пријава

Пријављивање се врши искључиво путем сајта, од 24.10.2022. године у 12 часова до 28.10.2022. године у 12 часова.
Кликом на дугме бићете преусмерени на страну за пријаву за куповину стана.

Пријава