Краљево

На локацији градског насеља Рибница саграђено је укупно 947 станова за припаднике снага безбедности, распоређених у три стамбена блока са укупно 10 стамбених објеката.

У оквиру I a фазе пројекта саграђена су прва два стамбена објекта са укупно 200 стамбених јединица: 34 једнособних, 108 једноипособних и двособних, 46 двоипособних и трособних, и 12 троипособних.

У оквиру I б фазе пројекта саграђена су два стамбена блока са 8 стамбених објеката и 747 стамбених јединица: 125 једнособних, 225 једоипособних, 180 двособних, 82 двоипособне, 90 трособних и 48 троипособних стамбених јединица.

Цена квадрата

без ПДВ-а

400 €/m2

Служба продаје

„SPV IBAR“ d.o.o.
Цара Лазара 58/12
36000 Краљево, Србија
Телефон: 036/339-090
Електронска пошта: prodaja.kv@gds.rs

Начин исплате непокретности

 

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д.

Пријава

Пријављивање се врши искључиво путем сајта, од 17.10.2022. године у 12 часова до 21.10.2022. године у 12 часова.
Кликом на дугме бићете преусмерени на страну за пријаву за куповину стана.

Пријава