Нови Сад

На локацији Југовићево изграђено je укупно 1972 стана за припаднике снага безбедности.

У оквиру I a фазе пројекта саграђена су три стамбена објекта на локацији Југовићево са укупно 548 стамбених јединица и то: 115 једнособних, 268 једноипособних и двособних,141 двоипособних и трособних, и 24 троипособних.

У оквиру I b фазе пројекта саграђено је девет стамбених објеката са укупно 1424 стамбене јединице и то: 281 једнособнa, 352 једноипособнe, 360 двособних, 111 двоипособних, 248 трособних и 72 троипособне стамбене јединице.

У оквиру II фазе пројекта саграђено је 198 станова на локацији Југовићево.

Цена квадрата

без ПДВ-а

— €/m2

Служба продаје

„SPV DUNAV“ d.o.o.
„SPV TISA“ d.o.o.
Булевар Цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија
Телефон: 021 4802 156
Електронска пошта: prodaja.ns@gds.rs

Начин исплате станова

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.
Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:
– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,
– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.

За више информација о условима и реализацији стамбеног кредита, посетите сајт ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ а.д.

Пријава

Пријављивање се врши искључиво путем сајта.
Кликом на дугме бићете преусмерени на страну за пријаву за куповину стана.

Пријава