О пројекту

Изградња станова за припаднике снага безбедности представља општи интерес од значаја за јачање система националне безбедности Републике Србије.
Пројекат станоградње је реализован кроз две фазе. У првој фази је изграђено 6943 станова у Врању, Нишу, Краљеву, Крагујевцу, Новом Саду, Сремској Митровици и Београду.
Право на куповину стана под повољним условима имају припадници снага безбедности који немају решено стамбено питање или имају неодговарајући стан.

Право на куповину стана остварују лица која се налазе на списку лица, а којима је утврђено право на куповину стана под повољнијим условима у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“, број 41/2018 и 54/2019) и Одлуком министра унутрашњих послова о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима бр. 01-535/19-14 од 07.3.2019.године, Одлуком министра одбране о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ“ бр. 6/19), Одлуком министра правде о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима број 360-00-3/2019 од 8.3.2019.године, Одлукама директора Безбедносно-информативне агенције и то Одлуком о условима, начину и поступку куповине стана под повољнијим условима број 15-6127 од 4.3.2019.године и Одлуком о измени и допунама Одлуке о условима, начину и поступку куповине стана под повољнијим условима број 15-23575 од 28.08.2019. године и Одлуком министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 360-01-00015/4/2019-11 од 2.10.2019. године.

Локације

Град – Локација Укупно станова
ВРАЊЕ 484
НИШ 1378
КРАЉЕВО 947
СРЕМСКА МИТРОВИЦА 190
КРАГУЈЕВАЦ 972
НОВИ САД 1972
БЕОГРАД 1000
Укупно 6943

Мапа Србије - Градови локације изградње